Logo

Privacy Policy

De door u opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 d.d. 27/04/2016, van kracht sedert 25/5/2018, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zie hierover onze privacyverklaring op de website van het lokaal bestuur van Boom https://www.boom.be < privacy > privacyverklaring gemeente en OCMW Boom.

U kan m.b.t. deze gegevensverwerking desgewenst uw rechten van betrokkene uitoefenen via de website > privacy > rechten van de betrokkene gemeente en OCMW Boom en daar de interne procedure behandeling aanvraag raadplegen en een aanvraagformulier invullen en dit toesturen aan privacy@boom.be.